เลือกรูปแบบ

เลือกคู่สีของ Font, Button และอื่นๆ

เลือกสีของพื้นสีเว็บ


รูปแบบขอบด้านข้างของเว็บ

พื้นหลังแบบ Pattern

พื้นหลังสำหรับขอบด้านข้างของเว็บที่เป็น Box


×

Revolution Slider

Fullwidthdocumentation exmaple

This example is provided by the vendor. This is also included on purchased version!
You can easy edit any example using caption & transition editor.
Revolution Slider - one of the most powerful available sliders!


 • Powerful
  Multipurpose
  Siamvip Multipurpose Template, now offering you
  over 110 html pages fully customizable and very
  easy to use! Lifetime free update!
  Read more...
  110+
  Html Pages
  Fully Responsive
  Customizable Pages
 • FEATURED
  Best With Siamvip
  You can easily add
  Vimeo & Youtube Videos
  to your Slides
  HTML5
  CSS3
 • Siamvip

  MULTIPURPOSE TEMPLATE

What to do for Fullwidth?

Make sure that your slider Wrapping Container allows you to go fullwidth, and there is no limitation in width / maxwidth. In case your container is Boxed, and you want to force the Slider to go fullwidth, than simple use the forceFullWidth:"on" parameter !

Initialise the Plugin somewhere in the Body Footer:

<script type="text/javascript">

	var revapi;

	jQuery(document).ready(function() {

		  revapi = jQuery('.tp-banner').revolution(
			{
				delay:9000,
				startwidth:1170,
				startheight:500,
				hideThumbs:10,
				fullWidth:"on",
				forceFullWidth:"on"

			});

	});	//ready

</script>