การลง VDO จาก YOUTUBE


1. ลอกอินเข้าระบบบริหารเว็บไซต์ ดูวิธีการคลิกที่นี่

2. หลังจากลอกอินเรียบร้อย ให้คลิกชื่อโดเมน ดังรูปด้านล่าง

3. คลิกไปที่เมนูที่ต้องการลง VDO ตัวอย่างนี้เป็นการคลิกที่เมนู หน้าหลัก4. คลิกปุ่ม จัดการรายละเอียดหน้า 'หน้าหลัก' ดังรุปด้านล่าง

5. จะประกฏโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูล ดังรูป (การใช้งานไม่ว่าจะเป็นการลงรูป การลงวิดีโอ การจัดตัวอักษร ฯลฯ คล้ายกับโปรแกรม word ทุกประการครับ)6. ให้ Mark จุดที่ต้องการลง VDO ยกตัวอย่างผมพิมพ์ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ในตำแหน่งที่ต้องการลง VDO ดังรูป7. จากนั้นให้คลิกโหมด html (เครื่องหมาย <>) ดังรูปด้านล่าง
8. จากนั้นเราจะเห็น Code html เต็มไปหมดเลย แล้วหาเครื่องหมายที่เรา Mark เอาไว้ (ที่พิมพ์ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ยาวๆอะครับ) แล้วลบออกทั้งหมด
9. เปิด http://www.youtube.com เพื่อไปสู่ขั้นตอนการเอา VDO

10. Search VDO ที่ต้องการ แล้วคลิก VDO ที่ต้องการดังรูป
11. ให้คลิกที่ปุ่ม แบ่งปัน หรือ Share ดังรูป
12. กดปุ่ม ฝัง หรือ EMBED ดังรูป แล้ว Copy Code เพื่อไปวางในเว็บ
13. หลังจากได้ Code VDO มาแล้ว ก็วาง Code ในเว็บเราดังรูป
14. คลิกรูป ดินสอ เพื่อเข้าโหมดการใช้งานปกติแล้วกดปุ่ม บันทึกข้อมูล เสร็จภารกิจเพิ่ม VDO ครับ