คู่มือทำเว็บ

คู่มือเว็บขยายสางาน

การลอกอิน / การออกจากระบบ / เปลี่ยนรหัสผ่านแอดมิน


คู่มือ
1. คลิกเมนู Admin ด้านล่างของเว็บไซต์
2. กรอกรหัส กดปุ่ม ลอกอิน
3. ลอกอินเสร็จ จะมีปุ่มแก้ไข และ Tools ต่างๆ

คู่มือ
1. คลิกเมนู ลอกเอาท์
2. กดปุ่ม ยืนยัน

คู่มือ
1. คลิกเมนู เปลี่ยนรหัส
2. ตั้งรหัสใหม่ และ กดปุ่ม บันทึก

รูปแบบเว็บไซต์


คู่มือ
1. คลิกเมนู รูปแบบเว็บ
2. เลือก โทนสี ตามความเหมาะสม
3. และสามารถปรับเปลี่ยน สี แต่ละส่วนได้ตามความต้องการ
4. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

คู่มือ
1. คลิกเมนู รูปแบบเว็บ
2. ปรับ สีพื้นเว็บไซต์ และ แบคกลาวด์เว็บไซต์ ตามความเหมาะสม
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
สีพื้นเว็บไซต์ คือ สีภายในกรอบของรายละเอียด ตามภาพตัวอย่างคือ สีเขียว
แบคกลาวด์เว็บไซต์ คือ สีส่วนนอกกรอบเว็บไซต์ ตามภาพตัวอย่างคือ สีส้ม

ฟอนต์


คู่มือ
1. คลิกเมนู รูปแบบเว็บ
2. ปรับ ฟอนต์ ตามความเหมาะสม
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

เฮดเดอร์ และโลโก้


คู่มือ
1. คลิกปุ่ม Edit Logo , Edit Header
2. เลือกภาพ
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

เมนู


คู่มือ
1. ลอกอิน
2. คลิกเมนู เมนูหลัก
3. กดปุ่ม สร้างเมนู
4. กรอกชื่อเมนู
4. ลงข้อมูล
5. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

คู่มือ
1. คลิกเมนู เมนูหลัก
2. คลิกเมนูย่อย
3. กดปุ่ม เพิ่มเมนูย่อย
4. กรอกข้อมูล และ กดปุ่มบันทึกข้อมูล
5. ตัวอย่างเมนูย่อย

คู่มือ
1. คลิกเมนู เมนูด้านข้าง
2. เลือก จำนวนหัวข้อเมนูหลักซ้าย-ขวา / และจำนวนเมนูย่อย
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
5. ตัวอย่างเมนู ด้านข้าง ทั้งซ้ายและขวา

คู่มือ
1. คลิกเมนู รูปแบบเว็บ
2. เลือกไอคอน (สามารถกำหนดได้ 3 ส่วน คือ เมนูหลัก / เมนูย่อย / และเมนูด้านข้าง)
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
4. ตัวอย่าง ไอคอน

หน้าแรก การจัดรูปแบบ


คู่มือ
1. คลิกเมนู คอนเท้นต์
2. เลือก คอนเท้นต์
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
4. ตัวอย่าง คอนเท้น
5. กดปุ่ม Edit เพื่อลงข้อมูล / หรือแก้ไขภาพ ในแต่ละหน้าได้อย่างอิสระ โดยการคลิกเมนูที่ต้องการแก้ไขก่อน

ลงข้อมูล


คู่มือ
1. คลิกเมนูที่ต้องการ ลงข้อมูล
2. คลิกปุ่ม Edit Content ในหน้านั้นๆ
3. ลงข้อมูล ตามความเหมาะสม
4. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

คู่มือ
1. คลิกเมนูที่ต้องการ ลงข้อมูล
2. คลิกปุ่ม Edit Content ในหน้านั้นๆ
3. กดปุ่มฝากไฟล์
4. แสดงหน้าโปรแกรม ฝากไฟล์ และกด เลือกไฟล์ภาพ และกดปุ่ม อับโหลด ด้านขวา
5. กอปปี้ Url ไฟล์ภาพ
6. กดปุ่ม x ปิด เพื่อออกจากหน้าโปรแกรม ฝากไฟล์ภาพ
7. คลิกไอคอน รูปภาพ
8. คลิกขวา และวาง Url ไฟล์ภาพ
9. Image Description กรอกคำอธิบายภาพ และ Dimensions แนะนำ Width เป็น 100% และ Height เป็น Auto ตามภาพ และกดปุ่ม Ok 10. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

คู่มือ
1. คลิกเมนูที่ต้องการ ลงข้อมูล
2. คลิกปุ่ม Edit Content ในหน้านั้นๆ
3. หาลิงค์ วิดิโอ ใน Youtube
4. กดปุ่ม แชร์ (Share)
4. กดปุ่ม ฝัง
5. กอปปี้ Iframe วิดิโอ และออกจากหน้า วิดิโอ
6. คลิกไอคอน วิดีโอ ที่หน้า Edit Content ของเรา
6. ไปที่หน้า Embed และวางโค้ด Iframe วิดิโอ จากนั้นกดปุ่ม Ok
8. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

การตั้งค่า Title, Keyword, Description และ ฟาวิคอน (Favicon)


คู่มือ
1. คลิกเมนู ตั้งค่า SEO
2. กรอกข้อมูล
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

คู่มือ
1. คลิกเมนู ตั้งค่า SEO
2. กรอกข้อมูล url ไฟล์ภาพ สำหรับตั้งค่า SEO และไฟล์ Favicon โดยฝากไฟล์ ผ่านระบบ
3. กดปุ่ม ใช้งาน ภาพที่ต้องการ
4. กอปปี้ Url ไฟล์ภาพ
5. วางในตำแหน่งที่ต้องการ
6. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

แบบฟอร์มติดต่อ


คู่มือ
1. คลิกเมนู แบบฟอร์ม
2. กดปุ่ม สร้างชุดแบบฟอร์ม
3. ชื่อชุดแบบฟอร์ม และกดปุ่ม บันทึก
4. กรอกฟิลด์ สำหรับรับข้อมูล ติดต่อ และกดบันทึก
5. กรอกฟิลด์ ครบแล้ว กดปุ่ม ตัวอย่างแบบฟอร์ม เพื่อรับโค้ด 6. Copy Code แบบฟอร์ม จากนั้นนำไปติดหน้าเว็บที่ต้องการ 7. จากนั้นไปหน้าหลักเว็บไซต์ และคลิก เมนู ที่ต้องการติด เมนูไหนก้ได้ไม่จำกัด (ในตัวอย่างเป็นการสร้างแบบฟอร์มสำหรับติดหน้า Contact) 8. กดปุ่ม Edit Content ในหน้า Contact 9. กดเมนู <> เพื่อเข้าโหมดโค้ด 10. วางโค้ดแบบฟอร์ม และกดปุ่ม OK 11. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
12. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 13. เมื่อมีการกรอกข้อมูลเข้ามา ให้ตรวจสอบได้ในเมนู ข้อความ

คู่มือ
1. คลิกเมนู ข้อความ

คู่มือ

เมต้าแทก (Meta Tag)


คู่มือ
1. คลิกเมนู เมต้าแทก
2. วางโค้ด
3. กดปุ่ม บันทึก

ภาษา


คู่มือ

1. คลิกเมนู ภาษา
2. เลือกจำนวนภาษา (แสดงพร้อมกัน 9 ภาษา)
3. ภาษาที่ 1 (ภาษาเริ่มต้น) คือ ภาษาเริ่มต้น เมื่อเว็บโหลดครั้งแรก (สามารถเปลี่ยนได้)
4. เลือกภาษาที่ต้องการ โดยคลิกที่ รูปธงภาษา (ในตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยน)
5. คลิกรูปธงภาษา เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ
6. กดปุ่ม บันทึก
7. ตัวอย่าง ไอคอน สลับภาษา ตรงแถบเมนูด้านบน (จุดสีเขียว เล็กๆ คือ ภาษาที่เลือก)

ระบบแจ้งเตือนทาง LINE Notify และ ผ่านทางข้อความ SMS


คู่มือ
1. เข้าเว็บไซต์ https://notify-bot.line.me/th/
2. กดปุ่มเข้าสู่ระบบ มุมบนขวา
3. เข้าสู่ระบบ ด้วย QR Code หรือกรอก User และ Password
4. Scan QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ 5. คลิกเมนู หน้าของฉัน / My Page 6. คลิกปุ่ม ออก Token 7. ตั้งชื่อไลน์ สำหรับแจ้งเตือน / เลือกกลุ่มไลน์ / กดปุ่ม ออก Token 8. กดปุ่ม คัดลอก 9. กดปุ่ม แจ้งเตือน ในระบบบริหารเว็บ 10. วาง Line Notify Token จากนั้นกดปุ่มทดสอบ 11. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

คู่มือ
1. กดปุ่ม แจ้งเตือน ในระบบบริหารเว็บ 2. เลือกเมนู SMS มุมบนขวา 3. กรอกเบอร์ติดต่อ เช่น 0896666666 จากนั้นกดปุ่มทดสอบ เพื่อทำการทดสอบส่งข้อความเข้าเบอร์มือถือ 4. เลือกรายการ สำหรับส่ง SMS 5. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล