บริการด้านเอกสารการส่งออก

 

     ในการส่งออกสินค้าบางประเภท ต้องมีการทำหนังสือขออนุญาต หรือหนังสือรับรองสินค้านั้นๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามขั้นตอนการส่งออก ทาง Bullet International Logistics (Thailand)  มีความชำนาญในการทำงานด้านเอกสารต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าของลูกค้า 

 

     • การจัดส่งสินค้าประเภทของเหลว, น้ำยา, สารเคมี ต้องมีเอกสารรับรองความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet – MSDS) ประกอบการจัดส่ง เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วจะต้องไม่เป็นวัตถุอันตราย 

     • สินค้าที่ทำมาจากผ้า (Textile) จะต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin/CO)** เพื่อใช้ประกอบการเดินพิธีการศุลกากรขาเข้าประเทศปลายทาง 

     • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) เป็นเอกสารใช้เพื่อรับรองสินค้าของผู้ส่งออกว่าส่งออกมาจากประเทศใด และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎที่ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สืบเนื่องจากหลายๆประเทศมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้า ทำให้เวลานำเข้าสินค้าบางชนิดในบางประเทศนั้น จำเป็นที่จะต้องแสดงว่าสินค้านั้นส่งออกหรือผลิตมาจากประเทศใด หากตรงกับเงื่อนไขถึงจะสามารถนำเข้าได้ หน่วยงานภาครัฐของไทยที่มีอำนาจในการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือสัญชาติของสินค้า คือ กรมการค้าต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์


หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั่วไป คือเอกสารที่นำไปใช้รับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แต่ไม่สามารถนำไปขอยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรขาเข้าได้ เรียกว่า Ordinary Certificate of Origin

2. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบพิเศษ ที่นำไปใช้เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (ขอยกเว้น หรือลดหย่อนภาษีอากรขาเข้า) เรียกว่า Preferential Certificate of Origin

 

 

     • สินค้าที่ทำจากไม้ หรือมีการบรรจุสินค้าด้วยลังไม้ จะต้องมีหนังสือรับรองการรมยาไม้ (Fumigation Certificate) เพื่อใช้ประกอบการเดินพิธีการศุลกากรขาเข้าประเทศปลายทาง 

     • การส่งออก ศิลปวัตถุ หรือพระพุทธรูปออกจากประเทศไทย จำเป็นจะต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากร ทาง  Bullet International Logistics (Thailand) มีบริการจัดทำ ซึ่งคิดค่าบริการตามขนาดและลักษณะของชิ้นงาน 

     • สินค้าที่มีมูลค่าสูง ท่านสามารถทำประกันภัยเพิ่มเติมได้ เบี้ยประกันภัยจะอยู่ที่ 2% ของ มูลค่าสินค้า + ค่าขนส่ง 

     • การส่งสินค้าทางเรือไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกชิปเม้นท์ ทางประเทศสหรัฐอเมริกามีข้อกำหนดให้ยื่นเอกสาร
ISF (Import Security Filing Form) ซึ่งทางเราสามารถดำเนินการให้ได้ครบวงจร
 

     • การส่งสินค้าทางเรือไปยังประเทศญี่ปุ่น ทุกชิปเม้นท์ ทางประเทศญี่ปุ่นมีข้อกำหนดให้ยื่นเอกสาร AFR (Advance Filing Rules) ล่วงหน้าก่อนสินค้าออกจากประเทศต้นทางตั้งแต่เดือน มีนาคม 2014 เป็นต้นไป 

     • การส่งสินค้าทางเรือไปยังประเทศจีน ผู้รับปลายทางต้องมีใบอนุญาตนำเข้า จึงจะสามารถนำเข้าสินค้าได้ การส่งสินค้าไปยังประเทศรัสเซีย
ผู้รับปลายทางต้องเป็นนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตนำเข้าเท่านั้น
 

         

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-482-1184

ติดต่อ บริษัท บูลเล็ท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยไลน์@ :