บริการบรรจุหีบห่อสินค้าและคลังสินค้า

 

การให้บริการคลังจัดเก็บสินค้า (Warehousing Service)

     เรามีบริการพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าของท่านในโกดังสินค้าของเรา เพื่อรอการดำเนินการก่อนการส่งออกและนำเข้า ที่มีความสะดวกและปลอดภัยให้กับสินค้าได้อย่างมีมาตรฐาน  

 การให้บริการดูแลสินค้าด้วยการบรรจุหีบห่อสินค้าก่อนส่งออก (Packing Service)

    Bullet International Logistics (Thailand) มีบริการบรรจุสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งกล่องกระดาษอย่างดี, ลังไม้ทึบ, ลังไม้โปร่ง และพาเลทไม้กับพลาสติก โดยจะพิจารณาจากความปลอดภัยของสินค้าของท่านในการเลือก Packing ก่อนที่จะทำการขนส่งสินค้า
 
    การเลือก Packing เพื่อการนำเข้าและส่งออกนั้น ควรพิจารณาจากความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิดเนื่องจากสินค้าบางชนิดอาจต้องการ Packing ที่ป้องกันความเสียหายที่มีมากกว่าสินค้าชนิดอื่นๆ เช่น สินค้าที่เสี่ยงต่อการแตกหักระหว่างการขนส่ง 

ประเภทของ Packing (แพ็คกิ้ง) 

CARTON กล่องกระดาษ CASE ลังไม้แบบโปร่ง CRATE ลังไม้ทึบ PALLET พาเลทไม้
เป็น PACKING (แพ็คกิ้ง) ที่มีน้ำหนักเบา ต้นทุนต่ำ รูปทรงได้ฉากเรียบจัดเรียง และเคลื่อนที่ขนย้ายได้สะดวก แม้ใช้แรงงานบุคคลเหมาะสำหรับสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องป้องกันการแตกหัก และมีน้ำหนักเบา หรือใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ขั้นต้น ร่วมกับ ลังไม้ หรือ พาเลทไม้ ได้ เป็น PACKING (แพ็คกิ้ง) ที่มีความแข็งแรงสูง แต่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับลังไม้แบบทึบ รับน้ำหนักได้สูง เช่นกัน แต่การป้องกันความเสียหายน้อยกว่า เนื่องจากผนังโปร่งลักษณะเป็นเพียงโครงไม้ ไม่สามารถป้องกันการทิ่มแทงจากวัตถุภายนอกได้ เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักและสินค้าที่ทำจากโลหะ เช่น เครื่องจักร เป็น PACKING (แพ็คกิ้ง) ที่มี ความแข็งแรงสูง ป้องกันการกระแทกได้รอบด้าน ผนังทึบ น้ำหนักสูง และสามารถรับน้ำหนักได้มากเป็นPACKING (แพ็คกิ้ง) สำหรับสินค้าที่มีโอกาสเสียหายสูง ฐานรองเลื่อนไม้ เป็นภาชนะสำหรับใช้ร่วมกับ PACKING (แพ็คกิ้ง) ชนิดอื่นๆ ในการขนส่งที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากมีความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายโดยใช้เครื่องทุ่นแรงยกขนสามารถจัดเรียงสินค้าได้เป็นระเบียบ เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับ PACKING (แพ็คกิ้ง) ชนิดอื่นๆได้ดี

 

  

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-482-1184

ติดต่อ บริษัท บูลเล็ท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยไลน์@ :