ทดลองฟรี
ทดลองฟรี เพิ่มเพื่อน


แพ็คเก็จ MLM Start
ค่าบริการ 1,900บ./1ปี
จำนวนเว็บพ่วง (เว็บลูกทีม) 100 เว็บ
จำนวนรูป 20 รูป
จำนวนเมนูเว็บไซต์ 10 เมนู
สั่งซื้อ
แพ็คเก็จ MLM 1
ค่าบริการ 3,500บ./2ปี
จำนวนเว็บพ่วง (เว็บลูกทีม) 400 เว็บ
จำนวนรูป 50 รูป
จำนวนเมนูเว็บไซต์ 50 เมนู
สั่งซื้อ
แพ็คเก็จ MLM 2
ค่าบริการ 4,900บ./2ปี
จำนวนเว็บพ่วง (เว็บลูกทีม) 900 เว็บ
จำนวนรูป 100 รูป
จำนวนเมนูเว็บไซต์ 100 เมนู
สั่งซื้อ
แพ็คเก็จ MLM 3
ค่าบริการ 6,500บ./3ปี
จำนวนเว็บพ่วง (เว็บลูกทีม) ไม่จำกัด
จำนวนรูป 200 รูป
จำนวนเมนูเว็บไซต์ 200 เมนู
สั่งซื้อ
แพ็คเก็จ MLM 4
ค่าบริการ 7,900บ./3ปี
จำนวนเว็บพ่วง (เว็บลูกทีม) ไม่จำกัด
จำนวนรูป ไม่จำกัด
จำนวนเมนูเว็บไซต์ ไม่จำกัด
สั่งซื้อ
MLM Start MLM 1 MLM 2 MLM 3 MLM 4
สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ
ค่าบริการ
รวม vat7% แล้ว - ชำระแรกเข้า ครั้งเดียว
1,900บ. 3,500บ. 4,900บ. 6,500บ. 7,900บ.
ระยะเวลาการใช้งาน 1ปี 2ปี 2ปี 3ปี 3ปี
ชื่อเว็บ หรือ Domain ฟรี ตลอดอายุสัญญา ฟรี ตลอดอายุสัญญา ฟรี ตลอดอายุสัญญา ฟรี ตลอดอายุสัญญา ฟรี ตลอดอายุสัญญา
ชำระผ่านบัตรเครดิตร
เว็บไซต์ลูกทีม
จำนวนเว็บพ่วง (เว็บลูกทีม) ตัวอย่าง 100 เว็บ 400 เว็บ 900 เว็บ ไม่จำกัด ไม่จำกัด
จำนวนข้อมูลที่รองรับ
จำนวนรูป 20 รูป 50 รูป 100 รูป 200 รูป ไม่จำกัด
จำนวนเมนูเว็บไซต์ 10 เมนู 50 เมนู 100 เมนู 200 เมนู ไม่จำกัด
รองรับ Google Map
รองรับ VDO
รองรับ Facebook Fanpage ติดในหน้าเว็บไซต์
รองรับ Facebook Pixel
Facebook Pixel คือ ระบบ Tracking ของ Facebook ที่ใช้ติดตั้ง บนเว็บไซต์ ของคุณ เพื่อติดตาม พฤติกรรม การใช้งาน ของผู้เยี่ยมชม โดยข้อมูลที่ได้ สามารถนำไปใช้ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการโฆษณา ในแบบที่ละเอียด มากขึ้น ซึ่งในระบบของ Facebook เรียกว่า Custom Audience ส่งผลให้ แสดงโฆษณา ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย มากขึ้น
รายละเอียด Web Hosting / Traffic
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
- Traffic - จำนวนคนเข้าเว็บ /วัน ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
- Upgrade เว็บไซต์ เมื่อมีการพัฒนาระบบ
ข้อมูลทั่วไป
- มีระบบ Gallery กิจกรรม
- มีระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์
- มีระบบ บทความ
- มีระบบ สมัครงาน
- มีระบบ เว็บบอร์ด
- มีระบบ Update ข้อมูลด้วย Word Editor
- สถิติเว็บไซต์
- สนับสนุน SEO
ฟังก์ชั่นการใช้งานทุกแพ็คเก็จ
รองรับ Google Map
รองรับ Google Analytics
รองรับ VDO
รองรับ Facebook Fanpage ติดในหน้าเว็บไซต์
รองรับ Facebook Pixel
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
Traffic - จำนวนคนเข้าเว็บ /วัน
Upgrade เว็บไซต์ เมื่อมีการพัฒนาระบบ
ระบบ Gallery กิจกรรม
ระบบ บทความ / สร้าง Content
ระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบ สมัครงาน
ระบบ เว็บบอร์ด
ระบบ Update ข้อมูลด้วย Word Editor
สถิติเว็บไซต์
สนับสนุน SEO
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ ยอมรับ