เพิ่มเพื่อน
 • เราต้องการคนรุ่นใหม่
  พัฒนา+เติบโตไปด้วยกัน


ทีมงานของเรา

ตำแหน่งงานที่ต้องการ

 1. Sales Executive (เจ้าหน้าที่ขาย เว็บไซต์) 10 อัตรา
 2. Web Design (เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ) 5 อัตรา
 3. Software Developer (นักพัฒนาซอฟแวร์) 5 อัตรา
 4. Digital Marketing Telesales (เจ้าหน้าที่ขายสื่อโฆษณาดิจิทัล) 10 อัตรา
 5. Online Advertising Specialist (เจ้าหน้าที่ชำนาญการโฆษณาออนไลน์) 5 อัตรา
 6. Senior System Administrator (Linux Server) 1 อัตรา
 7. Senior System Administrator (Windows Server) 1 อัตรา
 8. Junior System Engineer (วิศวกรระบบ) 2 อัตรา
 9. Account Executive (เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า) 1 อัตรา
 10. Software Tester 2 อัตรา
 11. Senior System Engineer/ Assistant Manager System Engineer 2 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรมลูกค้า (Customer Training Coordinator) 1 อัตรา
 13. Tele Survey (วันละ 500 บาท) 1 อัตรา
 14. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Support) 1 อัตรา
 15. System Analyst 1 อัตรา
 16. Sales Support (เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย) 2 อัตรา
 17. Trainer - Sales Training and Development 1 อัตรา