ทดลองฟรี
ทดลองฟรี เพิ่มเพื่อน
  • การชำระค่าบริการ
    และต่ออายุเว็บไซต์
    Image 2


การชำระค่าบริการมี 2 วิธี

  1. ลูกค้าสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคาร, พร้อมเพย์ หรือ Paypal

  2. ชำระผ่านบัตรเครดิตร

หลังจากชำระเสร้จ แจ้งหลักฐานการชำระดังนี้

ใบโอนเงิน หรือใบยืนยันการชำระเงินจากธนาคารกรณีชำระตัดระบบบัตรเครดิตส่งทางอีเมล sale@siamvip.com รอการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ และจะทำการ Activate ภายใน 5 นาที * ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออกแบบเว็บ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ สร้างเว็บไซต์ และ บริการ อื่นๆ ได้ที่ sale@siamvip.com หรือโทร. 089-8618539


การแจ้งหลักฐาน

หลักฐาน ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์

  1. บุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน
  2. นิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และหนังสือรับรอง

เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อม ลงชื่อ-นามสกุล (ตามเอกสารข้อ (1) หรือ (2)) เขียนชื่อเว็บไซต์ รหัสเว็บไซต์ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ ในกรณีที่ต้องการจด Domain name ให้เขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และชื่อโดเมน เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อระบุการเป็นเจ้าของ Domain name ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมี) เขียนชื่อบริษัท ที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ ยอมรับ