ระบบ VIP Commerce + ธุรกิจขายตรง (MLM)

ระบบ VIP Commerce คืออะไร?
ระบบ VIP Commerce คือ ระบบขายสินค้าออนไลน์ที่มีระบบตระกร้าสินค้า ระบบรายงานการสั่งซื้อ ระบบแจ้ง
รายการ การสั่งซื้อ (ผ่านทางเมล์ ทั้งผู้ขาย และผู้ซื้อ) ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง
 
 
ธุรกิจขายตรง (MLM) คืออะไร?
      ธุรกิจขายตรง หมายถึง การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ โดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้นแต่ไม่รวมถึงนิติกรรมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 
ธุรกิจขายตรง (MLM) ทำงานร่วมกับ VIP Commerce อย่างไร
      - สามารถใส่คะแนน PV ได้และสามารถแบ่งระดับ คะแนน PV ได้ 4 ระดับ (คือ บุคคลทั่วไป และสมาชิกระดับ 1-3 จะเห็นคะแนน PV ต่างกันในสินค้าตัวเดียวกัน) ตัวอย่างระบบ VIP Commerc + ธุรกิจขายตรง (MLM) ด้านล่าง
 
จุดเด่นของระบบ VIP Commerce + ธุรกิจขายตรง (MLM) คืออะไร?
      - รองรับธุรกิจขายตรง (MLM) (ธุรกิจขายตรง)โดยเจ้าของเว็บไซต์สามารถใส่คะแนน PV ได้และสามารถแบ่งระดับ
คะแนน PV ได้ 4 ระดับ (คือ บุคคลทั่วไป และสมาชิกระดับ 1-3 จะเห็นคะแนน PV ต่างกันในสินค้าตัวเดียวกัน)
ดูการเพิ่มราคาสินค้าและคะแนน PV สำหรับธุรกิจขายตรง (MLM)
      - สามารถแบ่งระดับราคาได้ 4 ระดับ (บุคคลทั่วไป และสมาชิกระดับ 1-3 จะสามารถเห็นราคาแต่งต่างกันใน
สินค้าตัวเดียวกัน) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการเปลี่ยนระดับสมาชิก
      - มี 2 โหมดการทำงานคือ ระบบ VIP Commerce และ ระบบ VIP Commerce + ธุรกิจขายตรง (MLM)
(ใส่คะแนน PV ได้)
      - ใส่ icon new, hot, bestbuy ได้หลากหลาย
      - สร้างและแบ่งหมวดหมู่สินค้าได้ไม่จำกัด
      - เพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัด
      - มีระบบตระกร้าสินค้า
      - ระบบรายงานการสั่งซื้อ
      - ระบบแจ้งรายการ การสั่งซื้อ (ผ่านทางเมล์ ทั้งผู้ขาย และผู้ซื้อ)
      - กำหนดค่าขนส่งได้
      - กำหนดภาษีได้
 
คู่มือระบบ VIP Commerce + ธุรกิจขายตรง (MLM)
      - การสร้างหมวดหมู่สินค้า
      - การเพิ่ม ลบ แก้ไข สินค้า (รวมไปถึงการเพิ่มคะแนน PV ในธุรกิจขายตรง (MLM))
      - การตั้งค่าขนส่ง และภาษี
      - เรียนรู้ระบบรายงานการสั่งซื้อ