VIP Start VIP Begin VIP1 VIP2 VIP3
สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ
ค่าบริการ (แรกเข้า) 2,900
จากราคา 8,900
5,900
จากราคา 13,900
8,900
จากราคา 18,500
15,900
จากราคา 25,900
19,900
จากราคา 32,900
ซื้อผ่าน Paypal
(สะดวก - ปลอดภัย - ไม่ชาร์ต)

ยอด 2,900

ยอด 5,900

ยอด 8,900

ยอด 15,900

ยอด 19,900
ต่ออายุเว็บไซต์ 1,500/ปี ทุกแพ็คเก็จ - ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น
ขอใบเสนอราคา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ระยะเวลาการใช้งาน 1ปี 1ปี 2ปี
โปรโมชั่น
2ปี
โปรโมชั่น
3ปี
โปรโมชั่น
ฟรี! ติดหน้าแรก Google - ถึงสิ้นเดือน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 1 เดือน
โลโก้ Siamvip
ทุก Package ไม่มีโฆษณาแฝง หรือ โลโก้ Saimvip.com ในเว็บลูกค้า (ด่วน!! ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)
รองรับ2ภาษา ต้อนรับ AEC
รองรับ2ภาษา รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
รองรับอุปกรณ์มือถือ
รองรับอุปกรณ์มือถือ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
ที่ตั้ง Server
Clound Server (สหรัฐฯ, อังกฤษ, ไทย)
บริการออกแบบเว็บไซต์
บริการออกแบบเว็บไซต์ โดยมืออาชีพ ไม่มี มี มี มี มี
บริการออกแบบ Header ไม่ซ้ำใคร ไม่มี มี มี มี มี
บริการลงข้อมูล ไม่มี 8 หน้า 12 หน้า 20 หน้า 40 หน้า
การลงข้อมูล ลูกค้าสามารถลงเองได้ไม่จำกัด
บริการลงข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ / Gallery ไม่มี 6 บทความ 12 บทความ 50 บทความ 100 บทความ
การลงข้อมูล บทความ / Gallery ลูกค้าสามารถลงเองได้ไม่จำกัด
พื้นหลังสวยๆ เข้ากะเว็บ ไม่มี มี มี มี มี
แต่งเมนูบาร์ด้านบน ไม่มี มี มี มี มี
สร้าง facebook fanpage ให้ฟรี ไม่มี ไม่มี มี มี มี
หัวcover แฟนเพจ ตีมเดียวกับหัวเว็บ ไม่มี ไม่มี มี มี มี
ใส่กล่อง like facebook ให้ในหน้าเว็บ ไม่มี ไม่มี มี มี มี
Live Chat ตัวอย่าง ไม่มี ไม่มี มี มี มี
QR Code ตัวอย่าง ไม่มี ไม่มี มี มี มี
รายละเอียด Web Hosting และ Email
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูล Web Site 100 MB
เพิ่มรูปภาพได้ 1000รูป
500 MB
เพิ่มรูปภาพได้ 1หมื่นรูป
2 GB
เพิ่มรูปภาพได้ 1แสนรูป
10 GB
เพิ่มรูปภาพได้ 1ล้านรูป
ไม่จำกัด
เพิ่มรูปภาพได้ ไม่จำกัด
- จำนวนคนเข้าเว็บ /วัน 100 คน 500 คน 1,000 คน ไม่จำกัด ไม่จำกัด
- มีอีเมล์ใช้งาน ไม่มี 1 Mail 5 Mail 20 Mail 60 Mail
- พื้นที่ใช้งานสำหรับอีเมล์ 100 MB 200 MB 2 GB 4 GB 6 GB
- การ Back Up ข้อมูล มีทุกวัน มีทุกวัน มีทุกวัน มีทุกวัน มีทุกวัน
บริการจากใจทีมงาน Siamvip
- คู่มือการใช้งาน มี มี มี มี มี
ไม่ว่าลูกค้าจะมีพื้นฐานหรือไม่ ทีมงานจะสอนการใช้งาน จนเป็น
- ให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน มี มี มี มี มี
- Upgrade เว็บไซต์ เมื่อมีการพัฒนาระบบ ไม่มี ไม่มี มี มี มี
ระบบ Email
- Support Email POP3 ไม่มี - เข้าผ่าน Web Mail ไม่มี - เข้าผ่าน Web Mail มี มี มี
- ใช้ร่วมงานกับ Out Look ได้ มี มี มี มี มี
- เปลี่ยนแปลง และบริหาร Email Account ได้ตลอด 24ชม. มี มี มี มี มี
ข้อมูลทั่วไป
- มีระบบ Gallery กิจกรรม มี มี มี มี มี
- มีระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ มี มี มี มี มี
- มีระบบ บทความ มี มี มี มี มี
- มีระบบ สมัครงาน มี มี มี มี มี
- มีระบบ เว็บบอร์ด มี มี มี มี มี
- มีระบบ Update ข้อมูลด้วย Word มี มี มี มี มี
- มีระบบ สมาชิก 100 คน 1,000 คน 1หมื่น คน 1แสน คน ไม่จำกัด
- สถิติเว็บไซต์ มี มี มี มี มี
- สนับสนุน SEO รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
ราคา 2,900 5,900 8,900 15,900 19,900
สั่งซื้อสินค้าและบริการ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ