ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ พร้อมใช้ใน 5นาที ใช้งานง่าย เร็ว สะดวก รองรับ 2ภาษา เหมาะกับร้านค้าหรือบริษัท ที่ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์ มีระบบ e-Commerce และ Shopping Cart เพื่อให้ลูกค้า ซื้อสินค้าผ่าน Internet และชำระเงินผ่านบัตรเครดิตรได้ทั่วโลก และเปิดโอกาสทางธุรกิจ ให้ขยายอย่างรวดเร็ว
ตรวจสอบราคา