เพิ่มเพื่อนตารางราคา
  MLM Start MLM 1 MLM 2 MLM 3 MLM 4
สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ
อัตราค่าบริการ - แรกเข้า 6,900บ. 9,900บ.
จากราคา 19,900
12,900บ.
จากราคา 25,900
15,900บ.
จากราคา 39,900
21,900บ.
จากราคา 59,900
ระยะเวลาการใช้งาน 2ปี
ปีที่ 3 ต่อปีละ 2,900บ.
2ปี
ปีที่ 3 ต่อปีละ 2,900บ.
3ปี
ปีที่ 4 ต่อปีละ 2,900บ.
3ปี
ปีที่ 4 ต่อปีละ 2,900บ.
4ปี
ปีที่ 5 ต่อปีละ 2,900บ.
ขอใบเสนอราคา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ชำระผ่านบัตรเครดิตร
ไม่ชาร์ต

ไม่ชาร์ต

ไม่ชาร์ต

ไม่ชาร์ต

ไม่ชาร์ต
เว็บไซต์ลูกทีม
จำนวนเว็บพ่วง (เว็บลูกทีม) ตัวอย่าง 50 เว็บ 150 เว็บ 500 เว็บ 2,000 เว็บ ไม่จำกัด
Domain Name หรือชื่อเว็บไซต์
Domain Name ฟรีตลอดอายุสัญญา ฟรีตลอดอายุสัญญา ฟรีตลอดอายุสัญญา ฟรีตลอดอายุสัญญา ฟรีตลอดอายุสัญญา
โพสโปรโมท 100 เว็บ
โปรโมท 100 เว็บ (มูลค่า 3,500บ.)
ที่ตั้ง Server
Clound Server (สหรัฐฯ, อังกฤษ, ไทย)
ระบบเสริม (Plug In)
ระบบ Shopping Cart
ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตร
รองรับมือถือ
Mobile Friendly - Responsive Design
ติดตั้ง Google Master Tool (สำหรับลูกค้าเดือน พ.ค.61 เป็นต้นไป)
Google Analytics (สถิติเว็บ)
Google Mail Gsuit (อีเมล์ @Yourdomain.com)
Verify Site สำหรับ Google ฟรี
บริการออกแบบ และลงข้อมูล
บริการออกแบบเว็บไซต์ โดยมืออาชีพ
การเพิ่มตัวเลือกของสินค้า ตัวอย่าง
บริการออกแบบ Header ภาพ Slide 2 ภาพ 4 ภาพ 6 ภาพ 10 ภาพ 15 ภาพ
บริการลงข้อมูลและออกแบบ 4 หน้า 10 หน้า 20 หน้า 40 หน้า 80 หน้า
พื้นหลังสวยๆ เข้ากะเว็บ
แต่งเมนูบาร์ด้านบน
สร้าง facebook fanpage ให้ฟรี
หัวcover แฟนเพจ ตีมเดียวกับหัวเว็บ
ใส่กล่อง like facebook ให้ในหน้าเว็บ
Live Chat ตัวอย่าง
QR Code ตัวอย่าง
- ระบบแสดงสมาชิกล่าสุด พร้อมวันเวลาที่สมัคร
- สินค้าสามารถแทรกได้ทั้งรูป และ VDO
- ระบบตรวจสอบ Order (สามารถตรวจสอบได้ว่าสั่งซื้อมาจาก Downline คนไหน)
- เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า จะมีระบบส่ง Order สั่งซื้อ ไปยัง ลูกทีม แม่ทีม และลูกค้า ผ่านอีเมล์
- ระบบจัดการเว็บไซต์ลูกทีม (เชครายละเอียด ชื่อ เบอร์ อีเมล์ วันที่สมัคร และ ชื่อUpline)
- ระบบ Capture Page หรือ ระบบกรอกข้อมูล ชื่อ เบอร์ อีเมล์ สำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
- ระบบแทรก VDO สินค้า หรือ VDO สาธิตสรรพคุณสินค้า
- ระบบอธิบายแผนการตลาด รองรับทั้งที่เป็นรูปภาพ และ VDO
- ระบบลิงค์ Url ไปยังหน้า ตรวจสอบสายงาน
ข้อมูลทั่วไป
- จำนวนสินค้า + รูปสินค้า ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
- ระบบสร้างเมนูหลัก - เมนูย่อย ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 10 GB ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
- ระบบ Back Up ข้อมูล
- สถิติเว็บไซต์
- เว็บบอร์ดพูดคุย
- สนับสนุน SEO (สามารถแทรก Title, Keyword และ Description ในแต่ละ Page ของเว็บได้)
- สร้าง Facebook Fanpage ให้ฟรี
ราคา (จ่ายครั้งแรกเท่านั้น) 6,900 9,900 12,900 15,900 21,900
สั่งซื้อสินค้าและบริการ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ