สร้างเว็บ เว็บสำเร็จรูป เว็บไซต์สำเร็จรูป
ฝ่ายขาย 089-8618539 @siamvip
ความพอใจของลูกค้า ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
หน้าหลัก ลูกค้า SIAMVIP ออกแบบเว็บไซต์ เว็บขยายสายงาน ร้านค้าออนไลน์ การสั่งซื้อ สั่งซื้อเว็บ

ชำระเงินตามบัญชีด้านล่างครับ


ขั้นตอนการแจ้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

หลักฐาน ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์
(1) บุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน
(2) นิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และหนังสือรับรอง
  1. เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อม ลงชื่อ-นามสกุล (ตามเอกสารข้อ (1) หรือ (2)
  2. เขียนชื่อเว็บไซต์ รหัสเว็บไซต์ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
  3. ในกรณีที่ต้องการจด Domain name ให้เขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และชื่อโดเมน เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อระบุการเป็นเจ้าของ Domain name ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมี)
  4. เขียนชื่อบริษัท ที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
  5. ใบโอนเงิน หรือใบยืนยันการชำระเงินจากธนาคารกรณีชำระตัดระบบบัตรเครดิตส่งทางอีเมล helpdesk@siamvip.com
รอการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ และจะทำการ Activate ภายใน 24 ชม. * ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออกแบบเว็บ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ สร้างเว็บไซต์ และ บริการ อื่นๆ ได้ที่ helpdesk@siamvip.com หรือโทร. 087-921-0163

ติดต่อเราคลิกที่นี่

© 2016 by Siam VIP Enterprise Ltd., Part. นิติบุคคลเลขที่ 0403555000761
ข้อมูลต่างๆ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ใช้สำหรับการค้าและวัตถุประสงค์หลักของบริษัทเท่านั้น
เงื่อนไขและการให้บริการ (Policy Privacy) - ร่วมงานกับเรา - ติดต่อเรา - เสื้อผ้าแฟชั่น