เพิ่มเพื่อน
ฝ่ายขาย 089-8618539 • Line @siamvip
  • การชำระค่าบริการ
    และต่ออายุเว็บไซต์
    Image 2


การชำระค่าบริการมี 2 ช่องทาง

  1. โอนเข้าบัญชีธนาคาร

  2. ชำระผ่านบัตรเครดิตร

การแจ้งหลักฐาน

หลักฐาน ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์
  1. บุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน
  2. นิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และหนังสือรับรอง

เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อม ลงชื่อ-นามสกุล (ตามเอกสารข้อ (1) หรือ (2)) เขียนชื่อเว็บไซต์ รหัสเว็บไซต์ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ ในกรณีที่ต้องการจด Domain name ให้เขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และชื่อโดเมน เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อระบุการเป็นเจ้าของ Domain name ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมี) เขียนชื่อบริษัท ที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

ใบโอนเงิน หรือใบยืนยันการชำระเงินจากธนาคารกรณีชำระตัดระบบบัตรเครดิตส่งทางอีเมล sale@siamvip.com รอการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ และจะทำการ Activate ภายใน 24 ชม. * ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออกแบบเว็บ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ สร้างเว็บไซต์ และ บริการ อื่นๆ ได้ที่ sale@siamvip.com หรือโทร. 089-8618539, 087-9210163