กลุ่มเมนูย่อย
 
  คุณสมบัติ
   
  1 สร้างกลุ่มเมนูย่อยได้ไม่จำกัด
  2 รองรับการทำงานแบบแบนเนอร์ (Banner) ดังรูป
 
   
  3 รองรับการทำงานแบบ Script ดังรูป
 
   
  4 รองรับการทำงานแบบ Menu List ดังรูป
 
   
  5 สามารถกำหนดการแสดงผลได้ อย่างง่ายดาย
   
<< Back Top Page