ส่วนรับข่าวสาร
 
  คุณสมบัติ
   
  1 ลูกค้าสามารถกรอกอีเมล์จากเว็บคุณเพื่อรับข่าวสารได้
  2 สามารถส่งอีเมล์ได้ครั้งละ ล้านฉบับ หรือไม่จำกัด ด้วยระบบข่าวสารสมาชิก อัจฉริยะ ดังรูป
 
   
  3 สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเมล์ได้
  5 เป็นช่องทางการทำตลาด โดยไม่ต้องพึ่งบริษัท รับส่งเมล์
   
<< Back Top Page