การจัดการเมนูหลัก

 
1. วิธีการคือ Log In เข้าระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการ)
2. เลือกเมนู "เมนูหลัก" ดังรูป
 
3. กรอกเมนูหลักภาษาไทย เช่น กิจกรรม
4. กรอกเมนูหลักภาษาอังกฤษ เช่น Activity (หากท่านกำหนดภาษาเดียวคือภาษาไทย ก็ไม่ต้องกรอก)
5. เลือกวิธีเปิดหน้า Windows คือ เปิดหน้าต่างเดิม กับ เปิดหน้าต่างใหม่
6. หากต้องการลิงค์ไปที่อื่นให้กรอก URL รูปแบบการกรอก เช่น http://www.siamvip.com
7. เมื่อกรอกข้อมูลข้างต้นแล้ว กดปุ่ม "สร้างเมนู"
 
 
8. ปุ่มแก้ไขเมนูหลัก
9. ปุ่มลบเมนูหลัก
10. Icon เมนูหลัก หากต้องการเปลี่ยนให้กดที่รูป Icon ได้เลย
 
11. ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเมนู
12. สร้างเมนูย่อยของเมนูหลัก
13. ชนิดเมนูให้คลิกจากเครื่องหมาย "ผิด" เป็นเครื่องหมาย "ถูก" เพื่อใช้งาน
14. เมนูหลักที่สร้างขึ้นมา และพร้อมใช้งานแล้ว
 
15. เลื่อนลงมาอีกจะพบกับคำอธิบายชนิดของเมนูหลัก คลิกที่ "ตัวอย่าง" เพื่องดูตัวอย่างการใช้งาน