สมัครฟรีเว็บขยายสายงานกับ
www.srikrung-broker.com
(เฉพาะสมาชิกในสายงานTMC-Insure เท่านั้น)

ชื่อ Domain ต้องมี 5 ตัวอักษร ขึ้นไป และต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น

Adminจะเปิดให้ใช้ได้เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว โดยลงกดที่เมนู"สมัครเวป"

 

1. เลือกชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว 3. รับเว็บ แจ้งข้อมูลการใช้ทางอีเมล

     

ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์http://.srikrung-broker.com

(ตัวอย่าง http://UserID.srikrung-broker.com)

 

ตัวอย่างการกรอก เช่น mlmonline, myreach กรอกได้ภาษาอังกฤษเท่านั้นไม่เกิน 20 ตัวอักษร ห้ามมีจุด(.) ห้ามใช้อักขระพิเศษ(# @ ! & % * /)ห้ามกรอก www และห้ามมีช่องว่าง

 

พัฒนาระบบโดย siamvip.com